Om

Annity

English below

Om Annity

Clownen Annity är cirkusprinsessan som behärskar alla cirkuskonster – jonglering, akrobatik, rockring och så är hon en stor violinist. Hon älskar att bo i sin husvagn och från den, blicka ut över det vackra cirkustältet där hon uppträder varje kväll.

Hon uppträder oftast själv i manegen, men lika ofta behöver hon en partner från publiken….

Men vart hon än är, i ett klassrum eller en flyktingförläggning, tar hon alltid med sig sin cirkus…eller i alla fall känslan av den!

 

Biografi

Ann är frilansande clown och som Annity uppträder hon på allt från cirkus, teater, festivaler till privata kalas. Som Ann, har hon arbetat på organisationer som verkar för barn och kvinnors rättigheter; ECPAT, UNIFEM Singapore och har varit ordförande i en kvinnojour. Hon är också med i Clowner utan Gränser, en organisation som sprider skratt, kärlek och glädje till alla, och i synnerhet till utsatta barn i hela världen.

Ann började inom cirkus och har gått på École au Carré, en cirkusskola i Paris, samt tagit clownkurser i bland annat Stockholm, Paris, New York, Österrike och Florence.

 

English

About Annity

The clown Annity is a circus artist who manages to perform all circus disciplines in her own creative way, including juggling, acrobatics, and hula hoop, and she is a splendid violin player. She loves to travel and live in her circus caravan, and from it glances out over the beautiful big top, where she loves to perform.

Annity performs solo in the circus ring, but quite often she needs the help of a partner from the audience….

But where ever she is, in a class room or at a refugee camp, she always brings her circus, or at least the feeling (sense) of it!

 

Biography

Ann is a freelance clown, and as Annity she performs everywhere, from the circus, to theaters, festivals, on television, and at private parties. She has also worked in organizations dealing with women and children’s rights, including ECPAT, UNIFEM, and as Executive Director of the Women’s Shelter in Taby, and is bringing that knowledge and applying it to her clown work. As an example, Ann is part of Clowns Without Borders, an organization having shows for refugees in Sverige and around the world.

Ann started in the circus and has gone to professional circus school at École au Carré in Paris. She has also taken clown/physical comedy courses in Stockholm, Paris, New York, Austria, and Florence.